TYPISK BC TIME

BODYCOMBAT ™

 

EN TYPISK BODYCOMBAT TIME

 

En normal BODYCOMBAT time varer 55 minutter, og du kommer igennem en serie på 10 tracks eller musiknummerer.

De enkelte tracks = musiknummer er opbygget helt specielt, så der ikke er et slag, et spark, et blok, en kata, et ginga trin eller andet, der er tilfældigt i et BodyCombats holdtræningsprogram.

 

En normal BodyCombat time er bygget således op:

Track 1 Opvarmning af den øvre og nedre krop.

Track 2 Combat 1.

Track 3 Power 1 (Tempoet bliver sat lidt op, vi skal have pulsen op).

Track 4 Combat 2 (Tempoet bliver sat lidt ned, så pulsen kommer lidt ned).

Track 5 Power 2 (Endnu engang sættes tempoet op, så pulsen kommer op).

Track 6 Combat 3 (Så er det tid til at få pulsen ned igen).

Track 7 Muay Thai (Pulsen skal op på max. puls).

Track 8 Combat 4 (Pulsen skal lidt ned, men tempoet er stadigvæk højt).

Track 9 Styrke

Track 10 Udstrækning/cooldown.

 

En lidt mere dybtegående forklaring af de vigtige tracks:

 

Track 1 er opvarmningen af den øvre og nedre krop, så kroppen kan klare eller holde resten af timen. I dette track kommer man de fleste slag, spark og kataer igennem, som findes i det enkelte BODYCOMBAT program.

 

Track 2 er et "combat track", som fokuserer på kombinationerne, som slag og spark mv.

 

Track 3 er timens første "power track", bitet i musikken og tempoet i programmet bliver sat op, for nu skulle ens muskler i kroppen være varmet godt op, da kroppen og ens puls skal til at arbejde.Teknikken er mere enkel, men til gengæld konditions krævende.

 

Track 4 er endnu et "combat track", som fokuserer på teknikken og kombinationerne.

 

Track 5 er et "power track" som er inspireret af simpel boksning etc.

 

Track 6 er et "recovery track", hvor man får tid til at få vejret igen, og endnu engang fokus på teknikken.

For det meste gøres dette ved, at man enten står i to rækker overfor hinanden, hvor man shuffler, løber eller hopper imod hinanden, mens man laver slag, spark eller andet. Det kan også være man står overfor hinanden i en cirkel og gør de overstående ting, dette variere lidt efter programmet der undervises i.

 

Track 7 er timens eneste "muay thai" track, det vil sige at under dette track skal krop-pen op på sit max, man kommer til eller skal give fuld ud altså 100%. Men husk lige at der mangle endnu et "power track" og dette kommer lige bagefter.

 

Track 8 er det sidste "power track"hvor der virkelig bliver slået igennem med simple teknikker og tempoet i top.

 

Track 9 er et styrketrænings track, her fokuseres mere på, at træne arme, baller, lår og ikke mindst en mavemuskler.

 

Track 10 er et udstræknings/nedkølingen track, så musikken er stille og rolig, i tracket får man strukket de store muskelgrupper ud. Men det anbefales at man selv strækker ud efter timen.